Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Obec Stráž nad Nisou

 

Informace veřejnosti, poskytované ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

        Obec Stráž nad Nisou je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je devítičlenné. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 3.11.2014.

       Od 20.10.2016 změna v pozici starosty a místostarosty.

 

 

 

 

Složení zastupitelstva:      starostka:   Daniela Kysilková

 

 

                                 místostarosta:   Mgr. Karel Jäschke

 

 

                                           členové:   Lubomír Farský

                                                           Miluše Hnyková

                                                                          Ing. Jaroslav Kobosil

                                                           Bohdan Kvapil

                                                           Václav Radostný

                                                           Jan Vysušil

                                                           Jiří Zvolánek

 

 

 

 

zastupitelstvo obce,

· je nejvyšším orgánem samosprávy obce,

· rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce,

· může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory,

· zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor,

 

 

 

 

 

 

4.      Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a poradní orgány:

 

 

 Výbory:

 

 

1) finanční: Jiří Zvolánek

2) kontrolní: Ing. Jaroslav Kobosil

3) stavební: Jan Vysušil                                                                                                 

4) výbor pro školství, kulturu a sport: Lubomír Farský

5) výbor pro sociální a bytové záležitosti: Miluše Hnyková

6) výbor pro krizové řízení: Bohdan Kvapil                                         

7) výbor pro životní prostředí: Václav Radostný

 

 

 

 

5)           Obec navenek zastupuje starosta, je statutárním zástupcem obce. Je nadřízený všem pracovníkům obecního úřadu, odpovědný zastupitelstvu obce.

 

 

 

 

Místostarosta zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti, odpovědný zastupitelstvu obce.

 

 

 

 

6)     Funkce, telefonní spojení:

 

 

         Starostka:       Daniela Kysilková      

                                tel.: 482 726 880, 482 732 114

                                        mob.: 731 118 787

                                e-mail: starosta@straznnis.cz

 

         Místostarosta:    Mgr. Karel Jäschke

                                    tel.: 482 726 880 

                                    

 

 

Obecní úřad Stráž nad Nisou, Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou

 

tel./fax:  482 726 880, e-mail:  administrativa@straznnis.cz

                                                           podatelna@straznnis.cz

 

 

Odborní referenti:    1)  ekonomika a finance

 

                                         Lenka Bulířová

                                         tel./fax:   482 726 880 

                                         ucetni@straznnis.cz

 

                               2)  stavební, životní prostředí

                                     

                                           Ing.Zdeněk Linka

                                           tel./fax:    482 726 880

                                          stavebni@straznnis.cz

 

                              3) evidence obyvatel, odpady, správa hřbitova

                                    

                                          Tereza Tluková

                                          tel.: 482 732 114

                                                     administrativa@straznnis.cz

 

                               4)  pokladna              

          

                                           Markéta Hlozáková     

                                           tel./fax: 482 726 880 

                                           podatelna@straznnis.cz          

                                 

 Úřední hodiny:  Po, St  8.00-11.00   12.00-17.00