Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
SčVK - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce28.04.201702.06.2017
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 201728.04.201701.06.2017
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 201728.04.201701.06.2017
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/3/2017/Bl26.04.201726.05.2020
Informace o průběhu vyhotovování nového územního plánu obce Stráž nad Nisou26.04.2017
ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 26.5.201724.04.201727.05.2017
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2017/Bl19.04.201720.05.2020
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/2/2017/Bl19.04.201720.05.2020
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí10.04.201712.06.2017
MML - Odbor ŽP - Oddělení památkové péče - Oznámení a výzva k podání žádosti o příspěvěk dle zásad programu20.02.201702.05.2017
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2016/Bl20.04.201621.05.2019
CETIN - vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"19.01.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem24.03.2014
Sčvk, a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné19.06.2012
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel11.06.2012
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - povinné očkování skotu proti katarální horečce10.02.2011
Jednotné kontaktní místo20.07.2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné14.07.2010
Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 2/201007.06.2010
Výzva k uzavření smlouvy - stočné22.09.2008
Kontakt na městskou policii08.04.2008
Dodatek č.1/Nařízení KVSL 5/200703.03.2008
Nařízení č. 4/2007 Krajské veterinární správy pro LK03.12.2007
Informace ohledně kanalizace08.11.2007
Nařízení č. 3/2007 - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí02.11.2007
Krajská veterinární správa pro LK - zrušení Mimořádných veterinárních opatření31.10.2007
Informační systém evidence obyvatel01.06.2007
Povolení k odběru vod + Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních02.05.2007
Územní plán obce Stráž nad Nisou22.09.200607.10.2006

Doručení veřejnou vyhláškou + dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty