Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Svoz odpadu, provoz sběrného dvora FCC Liberec s.r.o. v ul. Ampérova v období vánočních svátků a nového roku 201808.12.201708.01.2018
ČEZ Distribuce, a.s. - Plánované odstávky elektrické energie - 7.12.2017, 14.12.201706.12.201715.12.2017
Obecní úřad Stráž nad Nisou - Volba prezidenta republiky 2018 - Svolání 1. zasedání okrskové volební komise06.12.201721.12.2017
Obec Stráž nad Nisou - zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 1371 (13 m2) v k.ú. Stráž nad Nisou06.12.201722.12.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14.12.201706.12.201715.12.2017
Obecní úřad Stráž nad Nisou - Volba prezidenta republiky 2018 - Informace o počtu a sídle volebního okrsku27.11.201727.01.2018
Obec Stráž nad Nisou - Návrh rozpočtu 201827.11.201713.12.2017
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/3/2017/Bl26.04.201726.05.2020
Informace o průběhu vyhotovování nového územního plánu obce Stráž nad Nisou26.04.2017
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2017/Bl19.04.201720.05.2020
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/2/2017/Bl19.04.201720.05.2020
Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2016/Bl20.04.201621.05.2019
CETIN - vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"19.01.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem24.03.2014
Sčvk, a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné19.06.2012
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel11.06.2012
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - povinné očkování skotu proti katarální horečce10.02.2011
Jednotné kontaktní místo20.07.2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné14.07.2010
Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 2/201007.06.2010
Výzva k uzavření smlouvy - stočné22.09.2008
Kontakt na městskou policii08.04.2008
Dodatek č.1/Nařízení KVSL 5/200703.03.2008
Nařízení č. 4/2007 Krajské veterinární správy pro LK03.12.2007
Informace ohledně kanalizace08.11.2007
Nařízení č. 3/2007 - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí02.11.2007
Krajská veterinární správa pro LK - zrušení Mimořádných veterinárních opatření31.10.2007
Informační systém evidence obyvatel01.06.2007
Povolení k odběru vod + Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních02.05.2007
Územní plán obce Stráž nad Nisou22.09.200607.10.2006

Doručení veřejnou vyhláškou + dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty