Navigace

Obsah

Obec Stráž nad Nisou

 

     Informace veřejnosti, poskytované ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  

     přístupu k informacím.

 

       Obec Stráž nad Nisou je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je devítičlenné. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 31. 10. 2018.

     

     Složení zastupitelstva:      starostka:   Daniela Kysilková

 

                                 místostarosta:   Radim Koutník

 

                                            členové:  Lubomír Farský

                                                           Miluše Hnyková

                                                           Mgr. Sabina Jonášová Čižiková

                                                           Bohdan Kvapil

                                                           Václav Radostný

                                                           Jaroslav Vrabec                                                          

                                                           Jiří Zvolánek

 

                 Zastupitelstvo obce:

· je nejvyšším orgánem samosprávy obce,

· rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce,

· může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory,

· zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor,

 

 

 

     1.      Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a poradní orgány:

 

     Výbory:

 

     1) finanční: Jaroslav Vrabec (předseda)

2) kontrolní: Jiří Zvolánek (předseda)

3) stavební:  Mgr. Sabina Jonášová Čižiková (předseda)

4) výbor pro školství, kulturu a sport: Lubomír Farský (předseda)

5) výbor pro sociální a bytové záležitosti: Miluše Hnyková (předseda)

6) výbor pro krizové řízení: Bohdan Kvapil (předseda)

7) výbor pro životní prostředí: Václav Radostný (předseda)

 

 

     2.   Obec navenek zastupuje starostka, je statutárním zástupcem obce. Je nadřízená všem

            pracovníkům obecního úřadu, odpovědná zastupitelstvu obce.

 

 

Místostarosta zastupuje starostku v její nepřítomnosti a je odpovědný zastupitelstvu obce.

 

 

 

    3.    Funkce, telefonní spojení:

 

         Starostka:       Daniela Kysilková      

                                tel.: 482 726 880, 482 732 114

                                        mob.: 731 118 787

                                e-mail: starosta@straznnis.cz

 

         Místostarosta:    Radim Koutník

                                    

 

Obecní úřad Stráž nad Nisou, Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou

 

tel.:  482 726 880, e-mail: podatelna@straznnis.cz

                                          administrativa@straznnis.cz

 

Odborní referenti:    1)  ekonomika a finance

                                         Lenka Bulířová

                                         tel.:   482 726 880 

                                         ucetni@straznnis.cz

 

                                 2)  stavební, životní prostředí

                                          Ing. Zdeněk Linka

                                          tel.:    482 726 880

                                          stavebni@straznnis.cz

 

                                  3) podatelna, evidence obyvatel, odpady, správa hřbitova

                                          Tereza Tluková

                                          tel.: 482 732 114

                                                     administrativa@straznnis.cz

 

                                 4)  pokladna              

                                           Zuzana Vojtíšková     

                                           tel./fax: 482 726 880 

                                           pokladna@straznnis.cz

 

                                         5) správa bytového, nebytového fondu a pozemků

                                            Miluše Hnyková

                                            tel.: 482 726 880

                                            podatelna@straznnis.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    Mgr. Petra Pavelková

                                                               dpo@straznnis.cz