Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení - Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 dne 14.5.2020 17.01.2020 15.05.2020
Oznámení - Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 dne 23.4.2020 17.01.2020 24.04.2020
Obec Stráž nad Nisou - 1. změna rozpočtu 2020 (v tis. Kč) 16.01.2020 30.01.2020
Obec Stráž nad Nisou - 7. změna rozpočtu 2019 (v tis. Kč) 16.01.2020 30.01.2020
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 09.01.2020 25.01.2020
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace VP/6/2019/Bl 29.10.2019 30.10.2022
Územní studie lokalita Zlatý Kopec, Stráž nad Nisou 24.10.2019
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/3/2019/Bl 24.04.2019 25.04.2022
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/4/2019/Bl 24.04.2019 25.04.2022
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/2/2019/Bl 14.03.2019 15.03.2022
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2018/Bl 25.04.2018 26.04.2021
Informace k revizi Katastru nemovitostí 26.03.2018
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/3/2017/Bl 26.04.2017 26.05.2020
Informace o průběhu vyhotovování nového územního plánu obce Stráž nad Nisou 26.04.2017
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/1/2017/Bl 19.04.2017 20.05.2020
Obec Stráž nad Nisou - Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. VP/2/2017/Bl 19.04.2017 20.05.2020
CETIN - vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" 19.01.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 24.03.2014
Jednotné kontaktní místo 20.07.2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 14.07.2010
Kontakt na městskou policii 08.04.2008
Územní plán obce Stráž nad Nisou 22.09.2006 07.10.2006

Doručení veřejnou vyhláškou + dražební vyhlášky

Ostatní dokumenty