Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019. (vyhlášeno ve sbírce zákonů č. 9/2019 ze dne 17.1.2019)

V první den voleb – v pátek 24. 5. 2019 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební okrsek v obci je 1, volební místnost se nachází v budově Hasičské zbrojnice na adrese Schwarzova 783, Stráž nad Nisou.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů  před druhým dnem voleb (10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, zažádat o voličský průkaz. Průkazy je však možné vydávat nejdříve ve čtvrtek 9.5.2019.

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu